Disclaimer

Disclaimer Nederlands
De informatie en gegevens op deze website worden geleverd door Chembox BV.
Chembox BV wil zo nauwkeurig, toegankelijk en betrouwbaar mogelijk zijn wat betreft de inhoud.
Echter, sommige informatie op deze site is wellicht ten tijde van uw bezoek niet geheel actueel, volledig of accuraat.

Chembox BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, materieel of immaterieel, direct of indirect, veroorzaakt door de inhoud van de informatie op deze website.
De informatie in deze website wordt verzorgd door Chembox BV zonder enige vorm van garantie. Bovendien geeft Chembox BV geen verklaring met betrekking tot de inhoud van enige andere website waartoe u toegang heeft vanaf deze website.

Deze site en de inhoud ervan zijn eigendom van Chembox BV.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chembox BV is het maken van een kopie, andere vermenigvuldiging, weergave, prestaties of doorgifte van alles of delen van de inhoud van deze site ten strengste verboden.

————————————————————————————————————————————————————–

Disclaimer English
The information and data contained in this website are provided by Chembox B.V.
Chembox B.V. intends for the contents to be as accurate, accessible and reliable as possible.
However, some information on this site may or may not be as current, complete or accurate as of the date of your access.

Chembox B.V. cannot be held responsible for any damage, material or immaterial, direct or indirect, caused by the contents of the information on this website.
The information presented throughout this web site is provided by Chembox B.V. without warranty of any kind. Furthermore, Chembox B.V. makes no representation whatsoever regarding the contents of any other website which you may access from this website.

This site and its contents are owned by Chembox B.V. Absent the prior written consent by Chembox B.V., any copy, other reproduction, display, performance or retransmission of all or any of the contents of this site is strictly prohibited.

top